ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ដែកទីបមូលសម៉ាក់SeAH

5/5 - (4 votes)

ក្រុមហ៊ុនបាវទីនស្ទីលជាអ្នកចែកចាយផ្ទាល់នៃផលិតផលដែកទីបមូល

ស្នើសុំការដកស្រង់
ក្រុមហ៊ុនបាវទីនស្ទីលជាអ្នកចែកចាយផ្ទាល់នៃផលិតផលដែកទីបមូលម៉ាក់ SeAH នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណានឹងប្រទេសកម្ពុជា.
បច្ចុប្បន្ន,ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទិនស្ទីលបាននិងកំពុងនាំចេញផលិតផលបំពង់ដែកSeAH និងម៉ាកផ្សេងទៀតដូចជាHoa Phat Viet Duc Vinapipe… ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា, ដូច្នេះអតិថិជនដែលចង់ទិញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មាន។
ដែកទីប SeAH បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនិងមានកិត្យានុភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដោយវិនិយោគិនបរទេស។
គុណសម្បត្តិនៃបំពង់ដែក SeAH:
– វត្ថុធាតុដែកត្រូវបាននាំចូលពី Korea
– បច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មទំនើប។
– រាល់ផលិតផលបំពង់ដែកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងមុនពេលបញ្ជូនដល់អតិថិជន។
ដូច្នេះអតិថិជនភាគច្រើនដែលប្រើបំពង់ដែកSeAHពេញចិត្តណាស់ហើយតម្លៃក៏សមរម្យ.
លក្ខណៈពិសេសនៃបំពង់ដែកSeAHបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផលិតពី DN10 – DN200 តាមស្តង់ដារ: BS 1387-1985, ASTM A53 SCH40 – SCH 80 – STD, JIS, KS, ASTM A500…

ខ្នាតsize ផលិតចាបពី DN10- DN200.

ខ្នាតបច្ចេកទេស

1. តារាងខ្នាតទម្ងន់ដែកទីបសម៉ាក់SeAH តាមស្តង់ដារ BS 1387/1985

GALVANIZED PIPES – STANDARD BS 1387-1985
C Mn P S Độ dày lớp mạ / Zinc-coat thickness Phương pháp mạ
max max max max µm gr./m2 oz./ft2 Zinc-coat Method
% % % % > 35 >= 360 >= 1.18 Mạ nhúng nóng
0.2 1.2 0.045 0.045 Hot-dip Galvanizing

 

Trắc nghiệm độ bền kéo / Tensile test Trắc nghiệm độ uốn / Bend test Trắc nghiệm nén phẳng Kiểm tra độ kín khít/ Leak tightness test
Flattening test
Độ bền kéo Điểm chảy Độ giãn dài tương đối Phân loại Goc uốn Bán kính trong Vị trí mối hàn Mối hàn Bề mặt ống
T.strength Yield point Elongation Category Angle of bending Inside radius Weld position Weld point Non-weld point
Kgf/mm2
Kgf/mm2 (N/mm2)
Min. 28 Min. 20 Min. 30 Ống mạ 90o 8 D 90o 0.75 D 0.60 D 51 Kgf/cm2
-285 -196 Galva. pipe

Class A1 (ស្រាល់បំផុត)

Nominal Dimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.4 21 1.9 0.904 0.922
 3/4 20 26.9 26.4 2.1 1.275 1.296
1 25 33.8 33.2 2.3 1.770 1.803
1 1/4 32 42.5 41.9 2.3 2.263 2.301
1 1/2 40 48.4 47.8 2.5 2.811 2.855
2 50 60.2 59.6 2.6 3.674 3.726
2 1/2 65 76 75.2 2.9 5.199 5.275
3 80 88.7 87.9 2.9 6.107 6.191
4 100 113.9 113 3.2 8.704 8.815

Light Class (ស្រាល)

Nominal Dimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.4 21 2 0.95 0.96
 3/4 20 26.9 26.4 2.3 1.38 1.39
1 25 33.8 33.2 2.6 1.98 2
1 1/4 32 42.5 41.9 2.6 2.54 2.57
1 1/2 40 48.4 47.8 2.9 3.23 3.27
2 50 60.2 59.6 2.9 4.08 4.15
2 1/2 65 76 75.2 3.2 5.71 5.83
3 80 88.7 87.9 3.2 6.72 6.89
4 100 113.9 113 3.6 9.75 10

Medium Class (មធ្យធ)

NominalDimension 

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.7 21.1 2.6 1.21 1.22
 3/4 20 27.2 26.6 2.6 1.56 1.57
1 25 34.2 33.4 3.2 2.41 2.43
1 1/4 32 42.9 42.1 3.2 3.1 3.13
1 1/2 40 48.8 48 3.2 3.57 3.61
2 50 60.8 59.8 3.6 5.03 5.1
2 1/2 65 76.6 75.4 3.6 6.43 6.55
3 80 89.5 88.1 4 8.37 8.54
4 100 114.9 113.3 4.5 12.2 12.5
5 125 140.6 138.7 5 16.6 17.1
6 150 166.1 164.1 5 19.7 20.3

Heavy Class

NominalDimension

DN

Outside Diameter Wall Calculated
Dmax Dmin Thickness Plain End Threads & Couplings
mm. mm. mm. (kg/m.) (kg/m.)
 1/2 15 21.7 21.1 3.2 1.44 1.45
 3/4 20 27.2 26.6 3.2 1.87 1.88
1 25 34.2 33.4 4 2.94 2.96
1 1/4 32 42.9 42.1 4 3.8 3.83
1 1/2 40 48.8 48 4 4.38 4.42
2 50 60.8 59.8 4.5 6.19 6.26
2 1/2 65 76.6 75.4 4.5 7.93 8.05
3 80 89.5 88.1 5 10.3 10.5
4 100 114.9 113.3 5.4 14.5 14.8
5 125 140.6 138.7 5.4 17.9 18.4
6 150 166.1 164.1 5.4 21.3 21.9

កំណត់ចំណាំ: 1 inch = 25.4 millimeters (mm)

2.តារាងខ្នាតស្តង់ដារនៃដែកទីបមូលខ្មៅនឹងដែកទីបមូលស ស្តង់ដារ ASTM A53

តារាងនេះត្រូវនឹងស្តង់ដារមួយចំនួនដូចជា: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME…

ទីបពី ⅛”ដល់ 3½” (ពី DN6 – DN90)

Inch DN អង្កត់ផ្ចិតក្រៅ(mm) កម្រាស់នៃបំពុង (mm)
SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH 40 SCH 80 SCH 120 XXS
6 10,29 mm 0,889 mm 1,245 mm 1,448 mm 1,727 mm 2,413 mm
¼ 8 13,72 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,235 mm 3,023 mm
10 17,15 mm 1,245 mm 1,651 mm 1,854 mm 2,311 mm 3,200 mm
½ 15 21,34 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,769 mm 3,734 mm 7,468 mm
¾ 20 26,67 mm 1,651 mm 2,108 mm 2,870 mm 3,912 mm 7,823 mm
1 25 33,40 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,378 mm 4,547 mm 9,093 mm
32 42,16 mm 1,651 mm 2,769 mm 2,972 mm 3,556 mm 4,851 mm 9,703 mm
40 48,26 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,683 mm 5,080 mm 10,160 mm
2 50 60,33 mm 1,651 mm 2,769 mm 3,175 mm 3,912 mm 5,537 mm 6,350 mm 11,074 mm
65 73,03 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,156 mm 7,010 mm 7,620 mm 14,021 mm
3 80 88,90 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,486 mm 7,620 mm 8,890 mm 15,240 mm
90 101,60 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 5,740 mm 8,077 mm 16,154 mm

ទីបមូលពី 4″ ដល់ 8″ (ពី DN100 – DN200)

Inch DN
mm
អង្កត់ផ្ចិតក្រៅ
(mm)
កម្រាស់នៃបំពុង (mm)
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40STD SCH 60 SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
4 100 114,30 mm 2,108 mm 3,048 mm 4,775 mm 6,020 mm 7,137 mm 8,560 mm 11,100 mm 13,487 mm
115 127,00 mm 6,274 mm 9,017 mm
5 125 141,30 mm 2,769 mm 3,404 mm 6,553 mm 9,525 mm 12,700 mm 15,875 mm
6 150 168,28 mm 2,769 mm 3,404 mm 7,112 mm 10,973 mm 14,275 mm 18,263 mm
8 200 219,08 mm 2,769 mm 3,759 mm 6,350 mm 7,036 mm 8,179 mm 10,312 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 20,625 mm 23,012 mm

ទីបមូលពី 10″ ដល់ 24″ (ពី DN250 – DN600)

Inch DN
mm
អង្កត់ផ្ចិតក្រៅ
(mm)
កម្រាស់នៃបំពុង (mm)
SCH 5s SCH 5 SCH 10s SCH 10 SCH 20 SCH 30
10 250 273,05 mm 3,404 mm 3,404 mm 4,191 mm 4,191 mm 6,350 mm 7,798 mm
12 300 323,85 mm 3,962 mm 4,191 mm 4,572 mm 4,572 mm 6,350 mm 8,382 mm
14 350 355,60 mm 3,962 mm 3,962 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
16 400 406,40 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 9,525 mm
18 450 457,20 mm 4,191 mm 4,191 mm 4,775 mm 6,350 mm 7,925 mm 11,100 mm
20 500 508,00 mm 4,775 mm 4,775 mm 5,537 mm 6,350 mm 9,525 mm 12,700 mm
24 600 609,60 mm 5,537 mm 5,537 mm 6,350 mm 6,350 mm 9,525 mm 14,275 mm
Inch កម្រាស់ (mm)
SCH 40s SCH 40 SCH 60 SCH 80s SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
10 9,271 mm 9,271 mm 12,700 mm 12,700 mm 15,062 mm 18,237 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm
12 9,525 mm 10,312 mm 12,700 mm 12,700 mm 17,450 mm 21,412 mm 25,400 mm 28,575 mm 33,325 mm
14 9,525 mm 11,100 mm 15,062 mm 12,700 mm 19,050 mm 23,800 mm 27,762 mm 31,750 mm 35,712 mm
16 9,525 mm 12,700 mm 16,662 mm 12,700 mm 21,412 mm 26,187 mm 30,937 mm 36,500 mm 40,462 mm
18 9,525 mm 14,275 mm 19,050 mm 12,700 mm 23,800 mm 29,362 mm 34,925 mm 39,675 mm 45,237 mm
20 9,525 mm 15,062 mm 20,625 mm 12,700 mm 26,187 mm 32,512 mm 38,100 mm 44,450 mm 49,987 mm
24 9,525 mm 17,450 mm 24,587 mm 12,700 mm 30,937 mm 38,887 mm 46,025 mm 52,375 mm 59,512 mm

សម្គាល់ៈតារាងនេះសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.