ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ដែកទីបមូល​ខ្នាត 38.1 x 1.5mm

Đánh giá

ក្រុមហ៊ុនបាវទីនស្ទីល ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែកទីបមូលខ្នៅ,ដែកទ

ស្នើសុំការដកស្រង់

ក្រុមហ៊ុនបាវទីនស្ទីល ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែកទីបមូលខ្នៅ,ដែកទីបមូលស,ដែកអត់ថ្នេរ … នឹងប្រភេទផ្សេងៗទៀត.

ជាពិសេសយើងក៏ផ្តល់ជូននូវខ្នាតពិសេសនឹងខ្នាតទូទៅមួយចំនួនដូចជាបំពង់ ដែកទីបមូល 38.1 x 1.5mm ខ្មៅ, ស, នឹងស្រោមកម្តៅ), រាល់កម្រាស់ពី1.0លី – 4.0លីy.

វាក៏មានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដូចជា: Φ12.7 ជាមួយនឹងកម្រាស់ 0.7លី – 1.5លី, Φ13.8 កម្រាស់ពី 0.7លី – 2.0លី, Φ15.9 កម្រាស់ពី 0.7លី – 2.0លីy, Φ19.1 កម្រាស់ 0.7លី – 2.3លី, Φ25.4 កម្រាស់ពី 0.7លី – 2.5លី, Φ28.0 កម្រាស់ពិ 0.7លីly – 2.8លី, Φ31.8 កម្រាស់ពី0.7លី – 3.0លី, Φ50.3 កម្រាស់ពី 1.4លី – 4.8លី, Φ101.6 កម្រាស់ពី 2.0លី – 4.0លី…

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.