ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ដែកទីបជ្រុងខ្មៅ

Đánh giá

តារាងខ្នាត, ទម្ងន់ ដែកទីបជ្រុង (រាលប្រភេទ: ដែកទីបជ្រុងខ

ស្នើសុំការដកស្រង់

តារាងខ្នាត, ទម្ងន់ ដែកទីបជ្រុង

(រាលប្រភេទ: ដែកទីបជ្រុងខ្មៅ, ទីបជ្រុងស, ដែកទីបជ្រុងស្រោមកម្តៅ )

ឯកតា: kg /ដើម 6m

កម្រាស់

12x12

14×14

16×16

13×26

20×20

10×30

25×25

20×30

     0.5

1.07

1.26

1.45

     0.6

1.28

1.5

1.73

2.12

2.18

     0.7

1.47

1.74

2

2.46

2.53

3.19

     0.8

1.66

1.97

2.27

2.79

2.87

3.62

     0.9

1.85

2.19

2.53

3.12

3.21

4.06

     1.0

2.03

2.41

2.79

3.45

3.54

4.48

     1.1

2.21

2.63

3.04

3.77

3.87

4.91

     1.2

2.39

2.84

3.29

4.08

4.2

5.33

     1.4

3.25

3.78

4.7

4.83

6.15

     1.5

5

5.14

6.56

     1.6

5.3

5.45

6.96

     1.7

5.75

7.35

     1.8

6.05

7.75

     1.9

6.34

8.13

     2.0

6.63

8.52

Độ dầy

30×30

20×40

25×50

30×60

40×40

30×50

50×50

40×60

60×60

40×80

     0.7

3.85

4.83

     0.8

4.38

5.51

6.64

5.88

     0.9

4.9

6.18

7.45

6.6

     1.0

5.43

6.84

8.25

7.31

9.19

11.08

     1.1

5.94

7.5

9.05

8.02

10.09

12.16

     1.2

6.46

8.15

9.85

8.72

10.98

13.24

     1.4

7.47

9.45

11.4

10.11

12.74

15.38

     1.5

7.97

10.1

12.2

10.8

13.62

16.45

     1.6

8.46

10.7

13

11.48

14.49

17.51

     1.7

8.96

11.4

13.8

12.16

15.36

18.56

     1.8

9.44

12

14.5

12.83

16.22

19.61

     1.9

9.92

12.6

15.3

13.5

17.08

20.66

     2.0

10.4

13.2

16.1

14.17

17.94

21.7

     2.1

10.9

13.8

16.8

14.83

18.78

22.74

     2.2

11.3

14.5

17.6

15.48

19.63

23.77

     2.3

11.8

15.1

18.3

16.14

20.47

24.8

     2.4

12.3

15.7

19

16.78

21.31

25.83

     2.5

16.3

19.8

17.43

22.14

26.85

     2.7

17.4

21.2

18.7

23.79

28.87

     2.8

18

22

19.33

24.6

29.88

     2.9

18.6

22.7

19.95

25.42

30.88

     3.0

19.2

23.4

20.57

26.23

31.88

     3.1

24.1

21.19

27.03

32.87

     3.2

27.83

33.86

     3.4

29.41

35.82

     3.5

30.2

36.79

Độ dầy

40×100

50×100

90×90

60×120

100×100

100×150

150×150

100×200

     1.4

18

19.3

23.3

 

     1.5

19.3

20.7

24.9

 

     1.6

20.5

22

26.6

 

     1.7

21.8

23.4

28.2

 

     1.8

23

24.7

29.8

33.18

41.66

50.14

     1.9

24.2

26

31.4

34.98

43.93

52.88

     2.0

25.5

27.3

33

36.78

46.2

55.62

     2.1

26.7

28.7

34.6

38.57

48.46

58.35

     2.2

27.9

30

36.2

40.35

50.72

61.08

     2.3

29.1

31.3

37.8

42.14

52.97

63.8

     2.4

30.4

32.6

39.4

43.91

55.22

66.52

     2.5

31.6

33.9

41

45.69

57.46

69.24

     2.7

34

36.5

44.1

49.22

61.94

74.65

     2.8

35.2

37.8

45.7

50.98

64.17

77.36

     2.9

36.3

39.1

47.3

52.73

66.39

80.05

     3.0

37.5

40.3

48.8

54.49

68.62

82.75

     3.1

38.7

41.6

50.4

56.23

70.83

85.43

     3.2

39.9

42.9

51.9

57.97

73.04

88.12

     3.4

42.2

45.4

55

61.44

77.46

93.47

     3.5

43.4

46.7

56.6

63.17

79.66

96.14

     3.7

45.7

49.2

59.6

66.61

84.04

101.5

     3.8

46.9

50.4

61.2

68.33

86.23

104.1

     3.9

48

51.7

62.7

70.04

88.41

106.8

     4.0

49.1

52.9

64.2

71.74

90.58

109.4

     4.5

80.2

101.4

122.6

     5.0

88.55

112.1

135.7

ឯកតា: kg/ដើម 6m

ចំណាំ :ខាងលើគ្រាន់តែជាតារាងបញ្ជាក់សម្រាប់ជាឯកសារយោង។ មិនមានលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់នេះមានគ្រប់ពេលទេ

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រភេទណាមួយសូមទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ដឹកស្តុក

ក្រៅពីនេះនៅមានខ្នាតច្រើនទៀត ជាធម្មតាផលិតតែតាមការកម្មង់ដោយប៉ុណ្ណោះ!

យើងអាចធ្វើបាន:

– ការផលិតតាមការកម្មង់ ,កាត់ទៅតាមប្រវែងដែលត្រូវការ, ពត់កោង, បោះពត់គំនូរ…

– ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនលឿនបំផុត (ជាធម្មតា ០៣ ថ្ងៃសំរាប់ទំនិញមិនមាន)

– តម្លៃល្អបំផុតសេវាកម្មរហ័សទរកេរ្តិ៍ឈ្មោះ!

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.