ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14

Đánh giá

  ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14ក្

ស្នើសុំការដកស្រង់

 

ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីបមាននាំចូលរាលប្រភេទដែកជ្រុងតានសនិងដែងជ្រុងខ្មៅ,ដែកជ្រុងតានស្វិត

ដែកជ្រុងតាន6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14នាំចូលពី: ជប៉ុនកូរ៉េចិនរុស្ស៊ីវៀតណាមវៀតណាម EU និង G7 ..

ដែកជ្រុងតាន.

ប្រភេទដែក: SS400, CT3, S45C, C45, A36, S355JR, S275JR, CT45, S50C…

ស្តង់ដា:  JIS / ASTM/ EN/ GOST

ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14:ជាប្រភេទដែកត្រង់ស្មាជ្រុងផ្ទៃភ្លឺរលោង និងទន់ស្វិតងាយស្រួលក្នុងការកែច្នៃ ក្នុងកំរោងសាងសង់ផ្សេងៗ

ខ្នាត: ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14×14

ទំហំ: ពី ជ្រុង  10ដល់​ជ្រុង​ 500mm

ប្រវែងi: 6m, 9m, 12m

ចំណាំ:  គ្រប់ខ្នាតនៃដែកជ្រុងតានអាចកាត់តាមការកម្មង់បាន

ទំហំគំរូ

ដែកជ្រុងតាន 6X6, 8X8, 10X10, 12X12, 14X14
STT ឈ្មោះផលិតផល ទម្ងន់(KG/M) STT ឈ្មោះផលិតផល ទម្ងន់(KG/M)
1 ដែកជ្រុងតាន 10 x 10 0.79 24 ដែកជ្រុងតាន 45 x 45 15.90
2 ដែកជ្រុងតាន 12 x 12 1.13 25 ដែកជ្រុងតាន48 x 48 18.09
3 ដែកជ្រុងតាន 13 x 13 1.33 26 ដែកជ្រុងតាន 50 x 50 19.63
4 ដែកជ្រុងតាន 14 x 14 1.54 27 ដែកជ្រុងតាន 55 x 55 23.75
5 ដែកជ្រុងតាន 15 x 15 1.77 28 ដែកជ្រុងតាន 60 x 60 28.26
6 ដែកជ្រុងតាន 16 x 16 2.01 29 ដែកជ្រុងតាន 65 x 65 33.17
7 ដែកជ្រុងតាន 17 x 17 2.27 30 ដែកជ្រុងតាន 70 x 70 38.47
8 ដែកជ្រុងតាន 18 x 18 2.54 31 ដែកជ្រុងតាន 75 x 75 44.16
9 ដែកជ្រុងតាន 19 x 19 2.83 32 ដែកជ្រុងតាន 80 x 80 50.24
10 ដែកជ្រុងតាន 20 x 20 3.14 33 ដែកជ្រុងតាន 85 x 85 56.72
11 ដែកជ្រុងតាន 22 x 22 3.80 34 ដែកជ្រុងតាន 90 x 90 63.59
12 ដែកជ្រុងតាន 24 x 24 4.52 35 ដែកជ្រុងតាន 95 x 95 70.85
13 ដែកជ្រុងតាន10 x 22 4.91 36 ដែកជ្រុងតាន 100 x 100 78.50
14 ដែកជ្រុងតាន 25 x 25 5.31 37 ដែកជ្រុងតាន110 x 110 94.99
15 ដែកជ្រុងតាន 28 x 28 6.15 38 ដែកជ្រុងតាន 120 x 120 113.04
16 ដែកជ្រុងតាន 30 x 30 7.07 39 ដែកជ្រុងតាន 130 x 130 132.67
17 ដែកជ្រុងតាន​ 32 x 32 8.04 40 ដែកជ្រុងតាន 140 x 140 153.86
18 ដែកជ្រុងតាន 34 x 34 9.07 41 ដែកជ្រុងតាន 150 x 150 176.63
19 ដែកជ្រុងតាន 35 x 35 9.62 42 ដែកជ្រុងតាន 160 x 160 200.96
20 ដែកជ្រុងតាន 36 x 36 10.17 43 ដែកជ្រុងតាន 170 x 170 226.87
21 ដែកជ្រុងតាន 38 x 38 11.34 44 ដែកជ្រុងតាន 180 x 180 254.34
22 ដែកជ្រុងតាន 40 x 40 12.56 45 ដែកជ្រុងតាន 190 x 190 283.39
23 ដែកជ្រុងតាន 42 x 42 13.85 46 ដែកជ្រុងតាន 200 x 200 314.00

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផលនិងតម្លៃរបស់យើងសូមទាក់ទង:

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.