ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ជើងសារ៉េស្មើ

Đánh giá

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារះសំណង់ជើងសារ

ស្នើសុំការដកស្រង់

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារះសំណង់ជើងសារ៉េស្មើរន្ទាល,ជើងសារ៉េ,សសរនិងសម្ភារះផ្សេងៗទៀត

ជើងសារ៉េស្មើ ជាប្រផេទជើងសារ៉េសម្រាប់រន្ទាលមិនអាចខ្វះបាននៃស៊ុមរន្ទា់ដែកជើងសារ៉េគឺជាផ្នែកមួយនៃស៊ុមរន្ទាលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់សារ៉េទប់ប្លង់សេនៅទីខ្ពស់បានល្អជាទូទៅបានប្រើប្រាស់ជាមួយនិង copphaរន្ទាលជួយដលការចាក់បេតុងងាយស្រួលជាង

ជើងសារ៉េស្មើ

រច្នាសម្ពាន្ធជើងសារ៉េ ?

:បច្ចុប្បន្ននេះមាន 2 ប្រភេទនៃទីផ្សារសំណង់ជើងសារ៉េរន្ទាលមូលដ្ឋាន:ជើងសារ៉េស្មើនិងជើងសារ៉េ uបានផលិតដោយបំពង់ទីបតាននិងបំពងទីបប្រហោង

  • ជើងសារ៉េតានបានផលិតពីបំពងទីបតាន Ø32.កម្ពស់មូលដ្ឋានពន្លួតបាន 500mm.
  • ​​ជើងសារ៉េប្រហោងបានផលិតពីបំពងទីបប្រហោងØ34.កម្ពស់មូលដ្ឋានពន្លួតបាន 500mm.

លក្ខណះបច្ចេកទេសនៃជើងសារ៉េដូចខាងក្រោម:

  • ជើងសារ៉េតានកម្ពស់ពី: 0.4 – 0.6m, ប្រើប្រាស់បំពងទីប32, កម្រាស់ 3.5 – 4.0លី
  • ជ់ងសារ៉េប្រហោងកម្ពស់ពី: 0.4 – 0.6m, ប្រើប្រាស់បំពង់ 34, កម្រាស់ពី 3.5 – 4.0 លីy.
  • ប្រភេទលាបថ្នាំ,ស្រោបស័ង្កសី
  • ព៌ណ,បៃតង,ព៌ណទឹកប្រាសក់

សុវត្ថិភាពនៅពេលប្រើប្រាស់!

– ខ្ចៅរបស់ជើងសារ៉េគឺជាជើងសារ៉េរន្ទាលត្រូវធានាថាផ្សាបានមាំងល្អដើម្បីធានាក្នុងកំឡុងពេលដំណើការមិនមានការរអិលបាន

–ជ្ើងសារ៉េចាធម្មតាមមានកម្ពស់មូលដ្ឋានគឺ 500mm (0.5m)ប៉ុន្តែនៅពេលប្រើប្រាស់ដើម្បីធានានៅសុវត្តិភាពគឺប្រើអតិបរមាពី 0.3 – 0.4m,មិនគួពន្លួតអតិបរមានៃកម្ពស់ជើងសារ៉េ

– នេះជាផ្នែងខាងក្រោមនៃរន្ទាលទបទម្ងន់ខ្ពស់ដូច្នេះនៅពេលផលិតវាត្រូវតែធានានូវគុណភាពស្តង់ដារនិងធានាសុវត្ថិភាពនៃស៊ុមរន្ទា

– ផលិតផលត្រូវបានធ្វើតេស្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសុវត្ថិភាពខ្ពស់មុនពេលប្រគល់ជូនអតិថិជន

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម:

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.