ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

Catalogue ដែកទីបHoa Phat

Đánh giá

ទាញយក catalogue ដែកទីបHoa Phat នៅឯណា?

សាជីវកម្ម Hoa Phat គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត ដែកទីបខ្មៅ, ដែកទីបជ្រុង, ដែកទីបស, ដែកទីបជ្រុងស… ជាមួយនឹងការធានាគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យនៅប្រទេសវៀតណាម។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទិញដែកទីបស HPនឹងត្រូវការ catalogue ដើម្បីបញ្ជូនទៅវិនិយោគិនឬស្រាវជ្រាវសូមទាញយកនៅទីនេះ៖ Catalogue ដែកទីប HP

ống thép mạ kẽm Hòa Phát

ទិញដែកទីបសហរផាត HP នៅឯណា?

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ប្រភេទ ដែកទីប ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនហរផាត HP, SeAH, Maruichi Sunsteel tại TPHCM và Phnom Penh.

ប្រសិនបើអ្នកមានតំរូវការសូមទាក់ទងដែកថែបបាវទីន។

Hotline: call us 0932 059 176

Messenger: Messenger Bao Tin Steel thepbaotin

Đánh giá