ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

Catalogue ដែកទីបវៀតឌឹក ថ្មី

Đánh giá

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែកគ្រប់ប្រភេទ ដែកមានគុណភាពល្អ, ជាពិសេសគឺដែកទីបសប៉ាក់Viett Duc , Hoa Phat, SeAH, Maruichi Sunsteel…

ទាញយក: Download Catalogue ដែកទីបViet Duc 2017

ផលិតផលខ្លះផលិតដោយគ្រុមហ៊ុនវៀតឌឹករូមមាន:

ដែកទីបសស្រោបកម្តៅ
ស្តង់ដារ BS1387-1985; ASTM A53.
មុខកាត់: từ 21,2mm ÷219mm
កម្រាស់: ពី 1,6mm ÷ 9,5mm

ដែកទីបមូលខ្មៅ
ស្តង់ដារ BS1387-1985; ASTM A53.
មុខកាត់: ពី 12,7mm ÷ 219mm
កម្រាស់: từ 0,7mm ÷ 9,5mm

ដែកទីបជ្រុងខ្មៅ
ស្តង់ដារ Mỹ ASTM A500, កូរ៉េ KS D3568-1986
មុខកាត់ (mm):ពី 12×12 ÷ 100×100 នឹងà 20×40 ÷ 50×100
កម្រាស់: ពី 0.7mm ÷ 4.0mm

ដែកទីបមូលសស្តើង
ស្តង់ដារអង់គ្លេស BS1387-1985, ASTM A53
មុខកាត់ (mm): ពី 21,2 ÷ 113,5;
14×14 ÷ 100×100 នឹង 20×40÷50x 100
កម្រាស់ពី 0,8mm ÷ 3,5mm

ដែកទីបមូលសនឹងដែកទីបមូលខ្មៅខ្នាតធំ
ស្តង់ដារ: អាមេរិច ASTM A53
មុខកាត់ពី 141.3mm : 219.1mm
កម្រាស់ពី4.0mm : 9.52mm

catalogue ống thép việt đúc, ong thep viet duc, viet duc steel pipe, ống thép mạ kẽm việt đúc

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសមត្ថភាព, វិញ្ញាបនប័ត្រសមត្ថភាពផលិតរបស់ ដែកវៀតឌឹក,លោកអ្នកអាចមើល Catalogue ដែកទីបវៀតឌឹកនៅទីនេះ:

Download Catalogue ដែកទីបវៀតឌឹក 2017 (click ដើម្បីទាញយក).

Đánh giá