ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

Catalogue គ្រឿងតំណធ្មេញម៉ាក់ MECH

Đánh giá

យើងមានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងតំណធ្មេញម៉ាក់ MECH – បាននាំចូលពីប្រទេសចិនc.

នេះគឺជាខ្សែផលិតផលដែលមានគុណភាពមធ្យម,ជាញឹកញាប់ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការសាងសង់ប្រព័ន្ធទឹកការការពារអគ្គិភ័យ …

catalogue phụ kiện ren Mech

រាល់ប្រភេទរូបមាន:

– កែងធ្មេញ, កែងបន្ថយធ្មេញ

– សុងបន្ថយធ្មេញ

– ម៉ាប៊ូឡុង

– សុងធ្មេញក្រៅ

– រ៉ាក់គធ្មេញ

– ម៉ុងសុងធ្មេញ, socket, coupling

– ឆ្នុកធ្មេញ-គម្របធ្មេញ…

ផលិតផលមានវិញ្ញាបនបត្រគុណភាពប្រភពដើម (C/O, C/Q) និងវិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដារ…

ទំនិញតែងតែមានដើម្បីបម្រើអ្នក!

អ្នកអាចទាញយកកាតាឡុក MECH នៅទីនេះ >>> Catalogue MECH

Đánh giá