ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

តេកូនផ្សាអ៊ីណុក ៣០៤,៣១៦

Đánh giá

  ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពង់អ៊ីណុក

ស្នើសុំការដកស្រង់

 

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បំពង់អ៊ីណុក,ដែកជ្រុងអ៊ីណុកនិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទ.

បំពង់អ៊ីណុកនិងគ្រឿងបន្លាស់អ៊ីណុកគ្រប់ប្រភេទបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធនាំទឹកស្អាត,នាំសារធាតុគីមី,អាហារ(ប្រេងឆា,ទឹកត្រី…)នាំបៀរ,ស្រា,ឧស្ម័ហ្គេស,សាំងប្រេង…

ដែកមិនច្រែស(ឬហៅថាអ៊ីណុក)លក្ខណៈ:មិនមានច្រែស,មានភាពរឹងនិងធន់បានខ្ពស់,ភ្លឺរលោង,ដូច្នេះហើយត្រូវបានប្រើជាការតុបតែងក្នុងផ្ទះផងដែរ(អ៊ីណុកតុបតែង)ដូចជារបង ជណ្តើរ..

យើងសូមណែនាំផលិតផលដល់លោកអ្នក: តេកូនផ្សាinox 304, 316

រូបភាព (ឧទាហរណ៍):

តេកូនផ្សា inox

ខ្នាត: DN15 ដល់ DN300

ការទទួលរងសម្ពាធ: SCH10S-SCH20S-SCH40S

វត្ថុធាតុ: WP304/L,WP316/L

ប្រភពដើម: CHINA –TAIWAN –MALAYSIA, etc.

ពណ័នាពីផលិតផល: តាមស្តង់ដា ASTM A403-ASME B16.9

ប្រើប្រាស់:ថាមពលអគ្គីសនី,ប្រេងឧស្ម៍ន,ផលិតនាវា,ឧបករណ៍កម្ដៅ,ផលិតក្រដាស,ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គងនិងបង្ហូរទឹក,ប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកការពារនិងពន្លត់អគ្គីភ័យ,អាហារ….

លក្ខណៈបចេ្ចកទេស:

REDUCCING TEES SCH 10 S  ASTM A403-ASME B16.9

te giảm hàn inox

Nominal
Pipe
Size
SCH 10 S SCH 40 S Centre to End
Outside
Diameter

0D1

Wall
Thickness

T

Outside
Diameter

0D2

Wall
Thickness

T

Outside
Diameter

0D1

Wall
Thickness

T

Outside
Diameter

0D2

Wall
Thickness

T

Run
C
Outlet
M
mm mm mm mm inch
¾ x ¾ x ½ 26.67 2.11 21.34 2.11 26.67 2.87 21.34 2.77 1.125 1.125
1 x 1 x ¾ 33.4 2.77 26.67 2.11 33.4 3.38 26.67 2.87 1.5 1.5
1 x 1 x ½ 33.4 2.77 21.34 2.11 33.4 3.38 21.34 2.77 1.5 1.5
1¼ x 1¼ x 1 42.16 2.77 33.4 2.77 42.16 3.56 33.4 3.38 1.875 1.875
1¼ x 1¼ x ¾ 42.16 2.77 26.67 2.11 42.16 3.56 26.67 2.87 1.875 1.875
1½ x 1½ x 1¼ 48.26 2.77 42.16 2.77 48.26 3.68 42.16 3.56 2.25 2.25
1½ x 1½ x 1 48.26 2.77 33.4 2.77 48.26 3.68 33.4 3.38 2.25 2.25
1½ x 1½ x ¾ 48.26 2.77 26.67 2.11 48.26 3.68 26.67 2.87 2.25 2.25
1½ x 1½ x ½ 48.26 2.77 21.34 2.11 48.26 3.68 21.34 2.77 2.25 2.25
2 x 2 x 1½ 60.33 2.77 48.26 2.77 60.33 3.91 48.26 3.68 2.5 2.375
2 x 2 x 1¼ 60.33 2.77 42.16 2.77 60.33 3.91 42.16 3.56 2.5 2.25
2 x 2 x 1 60.33 2.77 33.4 2.77 60.33 3.91 33.4 3.38 2.5 2
2½ x 2½ x 2 73.03 3.05 60.33 2.77 73.03 5.16 60.33 3.91 3 2.75
2½ x 2½ x 1½ 73.03 3.05 48.26 2.77 73.03 5.16 48.26 3.68 3 2.625
2½ x 2½ x 1¼ 73.03 3.05 42.16 2.77 73.03 5.16 42.16 3.56 3 2.5
3 x 3 x 2½ 88.9 3.05 73.03 3.05 88.9 5.49 73.03 5.16 3.375 3.25
3 x 3 x 2 88.9 3.05 60.33 2.77 88.9 5.49 60.33 3.91 3.375 3
3 x 3 x 1½ 88.9 3.05 48.26 2.77 88.9 5.49 48.26 3.68 3.375 2.875
4 x 4 x 3 114.3 3.05 88.9 3.05 114.3 6.02 88.9 5.49 4.125 3.875
4 x 4 x 2½ 114.3 3.05 73.03 3.05 114.3 6.02 73.03 5.16 4.125 3.75
4 x 4 x 2 114.3 3.05 60.33 2.77 114.3 6.02 60.33 3.91 4.125 3.5
4 x 4 x 1½ 114.3 3.05 48.26 2.77 114.3 6.02 48.26 3.68 4.125 3.375
5 x 5 x 4 141.3 3.4 114.3 3.05 141.3 6.55 114.3 6.02 4.875 4.625
5 x 5 x 3 141.3 3.4 88.9 3.05 141.3 6.55 88.9 5.49 4.875 4.375
5 x 5 x 5½ 141.3 3.4 73.03 3.05 141.3 6.55 73.03 5.16 4.875 4.25
6 X 6 X 5 168.28 3.4 141.3 3.4 168.28 7.11 141.3 6.55 5.625 5.375
6 X 6 X 4 168.28 3.4 114.3 3.05 168.28 7.11 114.3 6.02 5.625 5.125
6 X 6 X 3 168.28 3.4 88.9 3.05 168.28 7.11 88.9 5.49 5.625 4.875
8 X 8 X 6 219.08 3.76 168.28 3.4 219.08 8.18 168.28 7.11 7 6.625
8 X 8 X 5 219.08 3.76 141.3 3.4 219.08 8.18 141.3 6.55 7 6.375
8 X 8 X 4 219.08 3.76 114.3 3.05 219.08 8.18 114.3 6.02 7 6.125
10 X 10 X 8 273.05 4.19 219.08 3.76 273.05 9.27 219.08 8.18 8.5 8
10 X 10 X 6 273.05 4.19 168.28 3.4 273.05 9.27 168.28 7.11 8.5 7.625
10 X 10 X 5 273.05 4.19 141.3 3.4 273.05 9.27 141.3 6.55 8.5 7.5
12 X 12 X 10 323.85 4.57 273.05 4.19 323.85 9.53 273.05 9.27 10 9.5
12 X 12 X 8 323.85 4.57 219.08 3.76 323.85 9.53 219.08 8.18 10 9.5
12 X 12 X 6 323.85 4.57 168.28 3.4 323.85 9.53 168.28 7.11 10 0.625
304 Stainless Steel Pipes Chemical Requirements
C max Mn max P max S max Si Cr Ni Mo N
304 0.08 2 0.045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0
304L 0.035 2 0.045 0.03 1 18.0-20.0 8.0-11.0
304 Stainless Steel Pipe Mechanical Test
Tensile(Mpa) Yeild(Mpa) Elongation(%) Hardness
304 515 205 35 90HRB
304L 485 170 35 90HRB

ផលិតផ្សេងរួមមាន:

– បំពង់ inox: ចាក់ពុម្ព, ផ្សា

– ដែកប្រអប់ inox, ដែកV inox (ចាក់ពុម្ព, ពត់), ទីបតាន់ inox (ទីបតាន់មូល), ដែកសន្លឹក inox កាត់តាមការកម្មង់…

-គ្រឿងបន្លាស់:កែងផ្សាអ៊ីណុក,តេផ្សាអ៊ីណុក,សុងអ៊ីណុក,រាលប្រភេទគ្រឿងអ៊ីណុកមានដូចជាកែង,តេ,ម៉ុងសុង,រ៉ាក់ក

សុងកូន,សុងធ្មេញក្រៅសងខាង…គ្រឿងបន្លាស់ផ្សាស្តង់ដា ASTM x SCH10, SCH20,SCH40, SCH80.

គ្រឿងបន្លាស់សុង,កែងគឺមានប្រភេទធម្មតា,ការទទួលរងសម្ពាធខ្ពស់ #1500psi, #3000psi…

– ខ្នាត (size): D21 – D400 ជាមួយនិងកម្រាស់ពី 1លី – 12លី (មានផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនាំចូលតាមការកម្មង់រវស់អតិថិជន -រយះពេល 60 ថ្ងៃ).

– ប្រភេទ: រួមមានគ្រប់ប្រភេទប្រើប្រាស់ទូទៅគឺInox 201, 304, 304L, 316, 316L…

រាល់ផលិតផលផ្សេងរួមមាន:

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.