ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

thép hình

រាងដែកថែបរាងអក្សរ U I V H, ផ្លូវដែក

Đánh giá

យើងមានរាងជាដែកថែបអ៉ីអាយវីអេមដែកថែបរទេះរុញមុំមូលរបាររាងការ៉េរង្គសាលរណបស៊ីអ៊ីហ្សេ។ យើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជា។រាងដែកថែបរាងអក្សរ