ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

fire fighting materials

ពន្លត់ភ្លើង

Đánh giá

ពន្លត់ភ្លើង,សំភារៈបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យដូចជាឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យឧបករណ៍រោទិ៍អគ្គិភ័យឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យឧបករណ៍បាញ់ទឹកពន្លត់កណ្តឹងអំពូលភ្លើងឧបករណ៍បំពងសម្លេងរោទិ៍អគ្គិភ័យបំពង់ស្រូបយកផ្សែងឧបករណ៍ចាប់ផ្សែង។