ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ống hộp v inox

ដែកអ៊ីណុក

Đánh giá

ដែកអ៊ីណុកយើងផ្គត់ផ្គង់បំពង់ដែកអ៊ីណុក 201 – 304 – 316, ការ៉េ & ចតុកោណកែងរាងអក្សរ U-V, ដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជា