ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

square and rectangular steel

ចតុកោណ & ដែកថែបការ៉េ

Đánh giá

ដែកថែបបាវទីនជាអ្នកនាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ដែកប្រហោងរាងការ៉េនិងរាងចតុកោណគ្រប់ប្រភេទដែកថែប,ដែកថែបការ៉េ