ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

រ៉ាក់កធ្មេញក្រៅប្រភេទស្ពាន

Đánh giá

ដែកបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងតំណធ្មេញប្រភេទស្ពានរ៉ាក់ក

ស្នើសុំការដកស្រង់

ដែកបាវទីនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងតំណធ្មេញប្រភេទស្ពានរ៉ាក់កធ្មេញក្រៅប្រភេទស្ពានMIHA.

ផលិតផលបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធតទុយូទឹក, ខ្យាល, ឧស័្មន

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

រ៉ាក់កធ្មេញក្រៅប្រភេទស្ពាន

ស្តង់ដារធ្មេញក្រឡឹង BS

សម្ពាធ Max. 16 bar

សីតុណ្ហភាពធ្វើការ Max. 120oC

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.