ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ống thép đúc sch40

តារាងតម្លៃដែកទីបអត់ថ្នេរស្តង់ដារ ASTM A106 GrB

Đánh giá

ក្រមហ៊ុនបាវទីនជាអ្នកនាំចូលនឹងចែកចាយផលិតផលដែកអត់ថ្នេរគ្រប់ប្រភេទមានខ្នាតចាប់ពី DN15 ដល់ DN600 ជាមួយគ្រប់ប្រភេទនៃកម្រាស់ទូទៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមានតំរូវការសូមផ្ញើរខ្នាតតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដើម្បីអោយយើងដឹងពីតំលៃ.

ống thép đúc, thép ống đúc, seamless steel pipe

Đánh giá