ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

តារាងខ្នាត barem ទម្ងន់ដែក V

Đánh giá

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនស្ទីលមានផ្គត់ផ្គង់ h U-I-V-H… ដ

ស្នើសុំការដកស្រង់

ក្រុមហ៊ុនដែកបាវទីនស្ទីលមានផ្គត់ផ្គង់ h U-I-V-H… ដែកតាន់មូល, ដែកជ្រុងតាន់,ដែកទីបមូល, ដែកជ្រុង…

ដែកV

ប្រភេទ: L50, L60, L63, L70, L80, L90, L100, L120, L130…
ស្តង់ដារ: TCVN 1656-75; TCVN 5709-1993; JIS G3101:1999; JIS G3192:2000
ខ្នាតទំហំនឹងតារាងតម្លៃ

ទំហំទូទៅ
H(mm) B(mm) T(mm) L (mm) W(kg/m) Đơn giá
20 20 3 6 0.382
25 25 3 6 1.12
25 25 4 6 145
30 30 3 6 1.36
30 30 4 6 1.78
40 40 3 6 1.85
40 40 4 6 2.42
40 40 5 6 2.97
50 50 3 6 2.5
50 50 4 6 2.7
50 50 5 6 3.6
60 60 5 6 4.3
63 63 4 6 3.8
63 63 5 6 4.6
63 63 6 6 5.4
65 65 6 6 5.7
70 70 5 6 5.2
70 70 6 6 6.1
75 75 6 6 6.4
75 75 8 6 8.7
80 80 6 6 7.0
80 80 7 6 8.51
80 80 8 6 9.2
90 90 6 10.90
100 100 7 6/9/12 10.48
100 100 8 6/9/12 11.83
100 100 10 6/9/12 15.0
100 100 12 6/9/12 17.8
120 120 8 6/9/12 14.7
125 125 9 6/9/12 17,24
125 125 10 6/9/12 19.10
125 125 12 6/9/12 22.70
130 130 9 6/9/12 17.9
130 130 12 6/9/12 23.4
130 130 15 6/9/12 36.75
150 150 12 6/9/12 27.3
150 150 15 9/12 33.60
175 175 12 9/12 31.8
175 175 15 9/12 39.4
200 200 15 9/12 45.3
200 200 20 9/12 59.7
200 200 25 9/12 73.6
250 250 25 9/12 93.7
250 250 35 9/12 129

*សម្គាល់ៈអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត.

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.