ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 ផ្លូវជាតិ​លេខ1, ខណ្ឌច្បារអំពៅ

ដែកទីបជ្រុង 60x60x3.5mm

Đánh giá

ឯកទេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដែកទីបជ្រុង, ដែកទីបជ្រុងក្រាស់ដែ

ស្នើសុំការដកស្រង់

ឯកទេសក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដែកទីបជ្រុង, ដែកទីបជ្រុងក្រាស់ដែលទីផ្សារមិនមាន: ដែកជ្រុង 60x60x3.5mm – 4.0mm, 50x50x4.0mm..

ក្រៅពីនេះ, យើងផ្តល់ជូននូវការបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោមក្នុងតម្លៃល្អ: ដែកទីបជ្រុងg 10×10 កម្រាស់ពី 0.8លី – 1.2លី, 10×30 កម្រាស់ពីừ 0.8លិ – 1.2លី, 14×14 កម្រាស់ពី 0.8mm – 1.5mm, 14×24 នឹងà 16×16 កម្រាស់ពី 0.8mm – 1.5mm, ទីបជ្រុង20×20 នឹងà 20×30 កម្រាស់ពី 0.8mm – 2.0mm…

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អបំផុត៖


ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.