ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

thép hình

រាងដែកថែបរាងអក្សរ U I V H, ផ្លូវដែក

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

យើងមានរាងជាដែកថែបអ៉ីអាយវីអេមដែកថែបរទេះរុញមុំមូលរបាររាងការ៉េរង្គសាលរណបស៊ីអ៊ីហ្សេ។ យើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជា។រាងដែកថែបរាងអក្សរ