ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

thép tấm ss400 a36 q345b

បន្ទះដែក

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

យើងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែកថែបគ្រប់ប្រភេទសំភារៈអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស ៣៦៣ ៣៤៥ ប … ដែលមានកំរាស់ពី ១ មមទៅ ៥០ មម