ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96869 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

ống hộp v inox

ដែកអ៊ីណុក

Đánh giá

This post is also available in: Tiếng Việt English

ដែកអ៊ីណុកយើងផ្គត់ផ្គង់បំពង់ដែកអ៊ីណុក 201 – 304 – 316, ការ៉េ & ចតុកោណកែងរាងអក្សរ U-V, ដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជា