ទូរសព្ទ័បន្ទាន់:

+855 96769 6789

អាសយដ្ឋាន:

252 National Road 1

bảng quy cách thép hộp vuông và chữ nhật

តារាងខ្នាត, ទម្ងន់ដែកទីបជ្រុង

ដែកទីបជ្រុងបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតនឹងសាងសង់ កំរោងផ្ទះ

ស្នើសុំការដកស្រង់

ដែកទីបជ្រុងបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតនឹងសាងសង់ កំរោងផ្ទះដែក , ទ្រុងឡាន,នឹងច្នៃទៅជាគ្រឿងសម្ភាះផ្សេៗជាច្រើនទៀត

ដែកទីបជ្រុងតម្លៃថោក – បំពេញតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ – សន្សំសំចៃអតិបរមា

ខ្នាត

(mm)

ទម្ងន់(kg/m)

កម្រាស់ (mm)

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0
12×12 0.223 0.260 0.296 0.333 0.369 0.405 0.441
14×14 0.261 0.304 0.347 0.389 0.432 0.474 0.516 0.600. 0.642
15×15 0.280 0.326 0.372 0.418 0.463 0.509 0.554 0.644 0.689
16×16 0.299 0.348 0.397 0.446 0.495 0.543 0.592 0.688 0.736
19×19 0.355 0.414 0.472 0.531 0.589 0.647 0.705 0.820 0.877 0.992 1.048
20×20 0.374 0.436 0.497 0.559 0.620 0.681 0.742 0.864 0.924 1.045 1.105
25×25 0.468 0.546 0.623 0.700 0.777 0.854 0.931 1.084 1.160 1.312 1.388 1.539
30×30 0.562 0.656 0.749 0.841 0.934 1.027 1.119 1.303 1.395 1.579 1.670 1.853
38×38 0.831 0.950 1.068 1.185 1.303 1.421 1.655 1.772 2.006 2.122 2.355
40×40 0.875 1.000 1.124 1.248 1.372 1.496 1.743 1.866 2.113 2.235 2.481
50×50 1.251 1.407 1.562 1.718 1.873 2.183 2.337 2.646 2.801 3.109 3.569 3.876 4.334 4.639
60×60 1.689 1.876 2.063 2.249 2.622 2.808 3.180 3.366 3.737 4.292 4.661 5.214 5.581
75×75 2.113 2.347 2.581 2.815 3.282 3.515 3.981 4.214 4.679 5.375 5.838 6.532 6.994
80×80 2.504 2.754 3.003 3.501 3.750 4.248 4.496 4.993 5.736 6.231 6.972 7.465
90×90 3.099 3.380 3.941 4.221 4.782 5.061 5.612 6.458 7.016 7.851 8.407

 


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានតម្រូវការសូមទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់តម្លៃជួនល្អបំផុត។

BAO TIN STEEL CO.,LTD
Address: 551/156 Le Van Khuong Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: 0932 059 176 (8 lines)  | 0931 27 2222 (Mr Truong) | 0767 555 777 (Mr Danh)
Email: kinhdoanh@thepbaotin.com mũi tên BTSXem bản đồ: https://g.page/thepbaotin

ក្រុមហ៊ុនដែកថែបបាវទីន
BAO TIN STEEL (CAMBODIA) CO.,LTD
អាស័យដ្ធាន លេខ252, ផ្លូវជាតិ​លេខ1, សង្កាត់​ព្រែកឯង, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ទីក្រុងភ្នំពេញ
Address: 252 National Road 1, Prek Eng, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia.
Email: sales@baotinsteel.com        mũi tên BTSMaps: https://g.page/baotinsteelcambodia