Thép V Nhà Bè, V20, V25, V30, V40, V50, V63, V70, V75, V80, V90, V100

Thép V Nhà Bè, V20, V25, V30, V40, V50, V63, V70, V75, V80, V90, V100

Đặc điểm thép góc V do NBSteel sản xuất là luôn đảm bảo đúng chuẩn về: Mác thép, độ dầy, trọng lượng, hàng có đầy đủ thông tin xuất xưởng…

  • Mô tả

Mô tả

Công ty TNHH Thép Bảo Tín là nhà phân phối các loại thép góc V Nhà Bè, quy cách từ V20 – V100.

Đặc điểm thép góc V do NBSteel sản xuất là luôn đảm bảo đúng chuẩn về: Mác thép, độ dầy, trọng lượng, hàng có đầy đủ thông tin xuất xưởng…

Thép hình V Nhà Bè

Bảng thông số kỹ thuật, quy cách thép V Nhà Bè:

Thép V Nhà Bè

Thép V Nhà Bè